'Kloosterdorp' Hemelum heeft weer een eigen kloostertuin

HEMELUM - Op een bijzonder stukje publieke grond in 'kloosterdorp' Hemelum is in de afgelopen maanden een prachtige gemeenschappelijke tuin aangelegd: de Kloostertuin. Een initiatief van het dorp voor het dorp. De Kloostertuin wordt vrijdag 21 september officieel geopend vanaf 11.00 uur.

Er is jaren toegewerkt naar dit moment, zegt voorzitter Ester van der Wal – De Boer van de Stuurgroep Kloostertuin, die in 2014 in het leven werd geroepen door Dorpsbelang Hemelum. “We dachten in een jaar klaar te zijn, maar het heeft vier jaar geduurd. Geld en vrijwilligers verkrijgen, overleggen met subsidiegevers en de gemeente, een ontwerp laten maken. Dat kost allemaal de nodige energie. En dan moet het plan ook nog uitgevoerd worden.”

De stuurgroep is enthousiast over het resultaat: een prachtig ontworpen tuin, met een sobere en rustige uitstraling waar mensen bij elkaar kunnen komen. Ester van der Wal: “Samen genieten van de rust en de geur van bloemen en kruiden. Je kunt er een appel of courgette plukken. Of als vrijwilliger de perken harken. Want het onderhoud doen we allemaal gezamenlijk, als dorp.”

Vanaf het begin was duidelijk dat de tuin een duurzaam, historisch en educatief karakter moest krijgen. “Wat heel leuk is, is dat we de school erbij hebben kunnen betrekken. En we hebben een mooi plekje kunnen geven aan de eeuwenoude molensteen die ooit in de verloren gegane molen bij het klooster stond. Ook komen er nog enkele kloostermoppen in de tuin, oude handgebakken bakstenen die afkomstig zijn van de plek in Hemelum waar tot eind 16e eeuw een groot kloostercomplex stond.”

De Kloostertuin is tot stand gekomen met financiële middelen van de gemeente Súdwest Fryslân, het project 'Shared Grien Space' van Landschapsbeheer Fryslân, de Friese Milieufederatie en Empatec. Ook hebben talloze vrijwilligers en lokale bedrijven en organisaties een bijdrage geleverd.

Op vrijdagavond 21 september is er een feestelijke opening met muziek, en op zaterdagochtend 22 september worden in het kader van de Nationale Burendag een insectenhotel en tuinmeubels gemaakt voor de Kloostertuin. De locatie van de Kloostertuin is tussen de Hegewei, de Sybren Sijtsmastrjitte en de Yde B. Yntemastrjitte.

Bijgaande foto's van voorzitter Ester van der Wal en de Kloostertuin zijn rechtenvrij beschikbaar voor publicatie.