Uitmarkt bij de Spylder

WARNS - Op zaterdagmiddag 22 september is er bij de Spylder in Warns een ‘uitmarkt’ van het seizoen 2018-2019.

Iedereen kan daar gezellig binnenlopen en kijken en luisteren naar wat het nieuwe winterseizoen aan muziek, toneel, film en meer te bieden heeft. Ook zijn er korte ‘Warnser’optredens van o.a. Net seure mar sjonge en toneelgroep Palaver. Ook is er een kraam van de Griene Poarte, de eigen dorpstuin van Warns. In de theetuin kunnen mensen een kop koffie of thee drinken en er iets lekkers bij krijgen dat huisgebakken is.

De entree is vrij en de uitmarkt is van 14:00 uur tot ± 17:00 uur.