Toch bezwaren tegen Poiesz

BALK - Er zijn 3 bezwaarschriften ingediend tegen de nieuwbouw en verplaatsing van de Poiesz Supermarkt.

Supermarkt Lidl gaf te kennen dat het bestemmingplan niet kan worden vastgesteld omdat dit plan in strijd is met de wet. Zo zou de supermarkt te fors kunnen uitbreiden. Volgens de gemeente klopt dit argument overigens niet en gaat Lidl uit van de verkeerde berekeningen. De gemeente geeft aan dat ze dat gaat verduidelijken.

Verder heeft een omwonende aangegeven problemen te hebben met de uitbreiding. Hij krijgt de supermarkt vlak voor zijn neus en kijkt dan tegen een muur aan van 8 meter hoog en 34 meter lengte. Nu heeft hij ruim uitzicht, want er staat geen bebouwing voor zijn woning. De aan-en afvoer van producten zorgen bovendien voor geluidsoverlast.

Bovendien heeft Plaatselijk Belang Balk Vooruit aangegeven moeite te hebben met een klein onderdeel van het plan, namelijk het parkeerterrein aan de Oper. Om voldoende parkeerplaatsen te kunnen realiseren wordt de langs parkeerstrook aan de Oper gewijzigd in haaks parkeren. Hiervoor wordt tevens het trottoir en de aanwezige groenstrook opgegeven. Het weghalen van het weinige groen in deze omgeving vindt plaatselijk belang ongewenst. Het weghalen van het trottoir vindt ze ronduit gevaarlijk. ‘De stoep wordt met name door kinderen en ouderen gebruikt. Kinderen hier tussen de geparkeerde auto's laten lopen lijkt ons geen goede oplossing. Met het weghalen van het trottoir en groenstrook wordt volgens ons tevens te weinig ruimte gewonnen waardoor geparkeerde auto's deels op de straat blijven staan. Gezien het vele bevoorradingsverkeer en de nu al beperkte ruimte vinden wij dit dus zeer ongewenst.’

De commissie ruimte die over het plan vergaderde vorige week, vroeg zich af of de omwonende planschade kan aanvragen. Dat kan hij. Ook had een deel van hen twijfel over het trottoir. Volgens de VVD bouwt de firma zo dat de oude winkel door kan blijven draaien, terwijl de nieuwe dan wordt opgezet en zorgt dat ook gedeeltelijk voor de ‘problemen’van het trottoir en de parkeerplekken. De gemeente vindt dat er in ieder geval 120 plaatsen moeten worden gerealiseerd waar auto’s kunnen staan. Verder vroeg een deel van de commissieleden zich af of Lidl gelijk heeft dat het bestemmingsplan niet goedgekeurd kan worden. Een duidelijk antwoord kwam daar niet op.