Weromsjen yn Gaasterlân ( 389)

In 1972 opende de Christelijke kleuterschool “De Einekoer” een nieuw gebouw aan het Wieberen van der Heideplein schuin achter de Bolster in Balk. En dat was nodig ook. Het houten noodgebouw aan de Trompstraat voldeed lang niet meer aan de eisen van die tijd. In 1957 geleverd en gemonteerd door houthandel v/h J.T. Meinesz uit Harlingen. Een bekende naam in het Gaasterlandse. Ooit begonnen aan de Meerweg in Balk door onderwijzer, belastinginner en veenbaas Jelle Meinesz. Timmerman Th. Ykema uit Balk maakte de fundering, riolering en schoolplein van het noodgebouw. Jacob Hijlkema uit Harich leverde het zand. Jouke Haringsma uit Balk verzorgde het schilderwerk (geel aan de buitenkant). Smid Anne de Jong uit Balk maakte een zinken bak. Harmen Hoogeveen legde de waterleiding aan en Piet Haantjes uit Balk installeerde de elektrische voorzieningen. De totale kosten van het noodgebouw inclusief inrichting bedroegen f 26.458,- . Ruim f 5000,- boven de begroting. Deze foto zal gemaakt zijn vlak voor de sloop in 1972. Op de achtergrond zien we de polyesterhal van jachtwerf Meijer, waar jarenlang Friendship zeiljachten werden gemaakt. Links naast de school, niet te zien op de foto, stonden de gebouwen van de Volharding. Het terrein van de Volharding is afgelopen winter bouwrijp gemaakt. De eerste woning is in aanbouw.

Foto: archief De Bolster, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327