Herinrichting Dubbelstraat gestart

BALK - Maandag 10 september is Aannemersbedrijf A Faber BV in opdracht van Gemeente De Fryske Marren met de herinrichting van de Dubbelstraat gestart. Dit is inclusief kruising Raadhuisstraat-Lytse Side, Haskeplein en Bogermanstraat (inclusief kruising Wickelerdyk-Jachthavendyk en kruising Bogermanstraat-Herman Gorterstraat).

Het beeld wordt hetzelfde als De Meerweg, het enige afwijkende zijn de parkeervakken langs de Dubbelstraat. Deze worden in bruine stenenuitgevoerd. Op het Haskeplein wordt een parkeervakmarkering aangebracht.

Aanvullende werkzaamheden

In de Borgermanstraat wordt een regenwaterriool aangebracht. Het regenwaterriool wordt aangebracht vanaf het Haskeplein tot aan de kruising Bogermanstraat-Schoolstraat- Ludgerusstraat. Het werk wordt in delen uitgevoerd, de fases zijn zo goed mogelijk aangegeven in een faseringstekening die op de site van de gemeente te vinden is. Uiteraard houdt de aannemer de vrijheid om in overleg hier enigszins vanaf te wijken. De werkzaamheden aan de loopstroken worden zodanig uitgevoerd dat de ondernemers per voet zo goed mogelijk bereikbaar blijven tijdens de uitvoering. Tijdens de gehele uitvoering wordt het verkeer door middel van bebording omgeleid.

Mensen die vragen hebben over het project kunnen contact opnemen met Ouwe de Jager via telefoonnummer 14 05 14 of mailen naar: info@defryskemarren.nl. Wie vragen heeft over de uitvoering, planning of bereikbaarheid kan contact opnemen met Appie Faber van Aannemerbedrijf A. Faber B.V. tel: 06-1037 17 26 of mailen naar faber@afaber.nl. Alle plannen voor het centrum van Balk zijn te vinden op www.defryskemarren.nl/centrumbalk