Voorkeursrecht

BALK - Het bezwaar dat inwoners van Balk hebben ingediend tegen het voorkeursrecht op hun woning is ongegrond verklaard. Zij gaven aan hun woning helemaal niet te willen verkopen. En denken dat ze er veel minder voor krijgen. De gemeente heeft aangegeven dat voorkeursrecht niet betekent dat iemand zijn huis moet verkopen.