Gezonde geest door beweging

BALK - Je fit voelen heeft een grote invloed op je zelf en je omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat fitte mensen een aanzienlijk grotere geestkracht, stabiliteit en incasseringsvermogen bezaten. Dus het is de moeite waard om te investeren in je eigen gezondheid. Daarvoor bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een plezierig bewegingsprogramma voor 60-plussers, bekend als Galmsport.

Wekelijks komen leeftijdsgenoten in een sportzaal bij elkaar om een uurtje gezellig te sporten voor een variërende sportaanbod. Ieder doet mee op eigen niveau en tempo. Je hoeft niet eerder aan sport te hebben gedaan om er aan deel te kunnen nemen. Het sociale aspect en de gezelligheid is heel belangrijk. Na afloop drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee. De sportperiode loopt vanaf 17 september 2018 tot eind april 2019. Vrijblijvend kijken mag, gelijk meedoen ook en dat kost de eerste keer niets. Van gemeentezijde werd deze sportactiviteit voor 60 plussers destijds opgezet, gestimuleerd en financieel ondersteund. Het is ondergebracht bij Koepel 50+ in samenwerking met Fryske Marren Vitaal.

Balk : maandag ’s middags 15.30 – 16.30 u in sporthal De Trime. Bakhuizen : dinsdag ’s morgens v. 09.00 – 10.00 uur in de Gearte. Oudemirdum : dinsdag ’s morgens v. 09.15 - 10.15 uur in het MFC. In Stavoren, Koudum en Workum zijn eveneens dergelijke sportgroepen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de sportdocenten; Durk de Vries, telnr. 601251 of Freddy Haantjes, telnr. 603774.