“ Misverstanden rondom het sterfbed….”

SNEEK/BALK - Café Doodgewoon opent na de vakantie weer haar deuren. Dit keer organiseert de VPTZ-Zuidwest Friesland de avond op woensdag 19 september om 19.30 uur in Hospice ‘De Kime’ in Sneek, Westhemstraat 46. U bent van harte welkom, toegang is gratis.

Het thema van deze avond gaat over de misverstanden rondom het sterfbed. Het sterfbed kan nogal verschillend verlopen en daardoor ontstaan er vaak misverstanden. Er is niet één manier van sterven. Mensen zijn verschillend, het ziekbed verloopt anders en ook de verwachtingen kunnen nogal verschillen. Misverstanden als “van morfine ga je dood” of

“je hoeft geen pijn meer te lijden” of “sedatie is euthanasie” komen regelmatig voor. Om misverstanden te voorkomen is het zinvol vroegtijdig met de huisarts in gesprek te gaan over het verloop van de ziekte en de laatste fase die daarop volgt. Het goed geïnformeerd zijn over wat komen gaat en het maken van keuzes kan helpen die laatste periode van het leven leefbaar te houden. Tijdens deze avond zal huisarts dr. B. Coerts uit Sneek met mantelzorgers en andere belangstellenden in gesprek gaan over hoe misverstanden rondom het sterfbed zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Café Doodgewoon wordt georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland, wat een samenwerkingsverband is tussen alle zorgaanbieders in deze regio.