Weromsjen yn Gaasterlân (388)

De stad Sloten is dit jaar uitgeroepen tot monument van het jaar. Op zaterdag 8 november 2018 kunnen er weer een groot aantal monumenten van binnen bekeken worden. Korenmolen De Kaai op het bolwerk in Sloten is daar één van. Op de website van de vereniging Korenmolen Sloten begint de historie van de molen in 1832. Volgens het kadaster was Johan Gerhard Wenzel ten Brink (Johan Geert Wencelaus ten Brink), distilleerder en brander van beroep, eigenaar. Hij bezat ook een pakhuis en twee woningen aan de noordzijde van Sloten. Anno 2018 is dit Haverkamp 1, 3 en 5. De familie ten Brink kwam oorspronkelijk uit Duitsland. Ibbenburen om precies te zijn, ongeveer 50 km ten oosten van Enschede. Ze vestigden zich in Leeuwarden. In 1817 bood het stadsbestuur van Sloten de stadsroggemolen aan te zuidkant te koop aan middels een advertentie in de Leeuwarder Courant. Volgens de koopakte kocht Bernard Gorter Brink uit Leeuwarden de molen voor een bedrag van f 655,-. Deze naam is wat verwarrend en het is te ingewikkeld om hier nu dieper op in te gaan. Tot 1817 werd de korenmolen telkens voor twee jaar te huur aangeboden door het stadsbestuur. De oudste advertentie die ik hiervan gevonden heb in de Leeuwarder Courant stamt uit 1764.

Twee kinderen uit het gezin ten Brink vestigden zich in Balk. Reinold (*1818) was apotheker en Bernard (*1833) manufacturier. Bij de foto: de molen bij de Lemsterpoort rond 1900 en de advertentie uit de Leeuwarder Courant van 2 mei 1817.

Prentbriefkaart: Auke Hylkema, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327