Negatief zwemadvies Aldegeaster Brekken opgeheven

OUDEGA - Met ingang van 5 september 2018, is het negatief zwemadvies voor zwemlocatie Aldegeaster Brekken in Oudega (SWF) opgeheven. Dit negatief zwemadvies werd eerder op 1 augustus 2018 ingesteld door de provincie Fryslân. De kans op gezondheidsklachten was daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen.

Ondanks dat de zwemwaterkwaliteit is verbeterd, wordt toch nog niet geheel voldaan aan de gestelde norm voor blauwalg en bestaat er nog steeds een gering gezondheidsrisico. Dit betekent dat het negatief zwemadvies is vervangen door een waarschuwing voor blauwalg. Daarnaast blijft het ingestelde negatieve zwemadvies dat is ingesteld voor de gemiddeld slechte waterkwaliteit over de laatste vier jaar ook gelden. Bij de zwemgelegenheid wordt met borden aangegeven dat er een waarschuwing voor blauwalg geldt.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.