B&W wil reacties omgevingsvisie

BALK - Honderden mensen hebben de afgelopen tijd meegedacht over de Omgevingsvisie voor De Fryske Marren. Alle inbreng van inwoners, ondernemers en verenigingen is verwerkt en samengevoegd met recent beleid in een ontwerp Omgevingsvisie. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om dit stuk nu voor te leggen aan iedereen die mee heeft gedacht of alsnog mee wil denken.

Blij met alle inbreng

Het college is erg blij met alle inbreng van de afgelopen tijd. In het najaar van 2016 werden de eerste bijeenkomsten georganiseerd. Die trokken al een paar honderd bezoekers. Sindsdien zijn er onder andere gesprekken geweest met jongeren, zijn er digitale enquêtes gehouden en is er nog een reeks bijeenkomsten geweest in het najaar van 2017.

Wethouder Johannes van der Pal: “Heel veel mensen hebben tijd en moeite gestoken in het meedenken over de Omgevingsvisie. Daar zijn we erg blij mee, omdat het zo een stuk van de inwoners is geworden. De uitdaging zit er voor ons in om het samen te voegen met recent opgesteld beleid.”

Gemeenteraad behandelt voorstel in september

De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college in september. Op woensdag 12 september wordt het besproken in de commissie ruimte. Naar verwachting neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit op dinsdag 25 september om de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage te leggen. Het stuk zal dan in oktober voor zes weken ter inzage komen te liggen zodat iedereen kan reageren.

Omgevingsvisie is er voor iedereen

De Omgevingsvisie is een overkoepelende visie op de toekomst van de gemeente. De Omgevingsvisie wordt voor De Fryske Marren het belangrijkste stuk voor iedereen die iets wil of niet wil in zijn of haar leefomgeving. Het wordt de basis voor het Omgevingsplan dat de huidige bestemmingsplannen gaat vervangen. Initiatiefnemers kunnen met de Omgevingsvisie in de hand inschatten hoe haalbaar hun plannen zijn en wat ze daarvoor moeten doen. Daarmee zijn de verwachtingen voor zowel initiatiefnemers als bewoners en ondernemers duidelijker dan ooit tevoren.