Open Monumentendag: wat is er te zien?

BALK - Op Open Monumentendag op zaterdag 8 september is er weer van alles te doen.

Zo is om 10:00 uur in de Mallemok aan de Baanweg 96 in Sloten de opening. Dit in de vorm van een reis langs de elementen van het leven van toen. De stad Sloten, de enige stad die Gemeente De Fryske Marren rijk is, is dit jaar uitgeroepen tot monument van het jaar. Het handelt hier om de historische binnenstad, die in de dertiende eeuw is ontstaan als nederzetting bij de stins van de familie Van Harinxma thoe Sloten. Sloten dankt haar welvaart aan haar gunstige ligging aan de destijds zo belangrijke waterweg van Sneek naar de Zuiderzee. Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers zal mevrouw Drs. Minke Hiemstra in de Mallemok een korte presentatie houden over de historie van Sloten en de inhoud van het programma, waarna de Stedsomropper de Open Monumentendag zal openen. Vervolgens kan er een kijkje worden genomen in een aantal van de bijzondere monumenten die onze gemeente rijk is.

Zo bent u in Sloten welkom in Museum Stedhus Sleat en de prachtige korenmolen. U kunt in Balk in de Raadhuisstraat 3 het prachtige behang met jachttafereel ‘Chasse dit d’après Vernet’ bezichtigen, of een kijkje nemen bij het Raadhuis en Expositie Langs de Luts met bijzondere voorwerpen en foto’s over de historie van Balk. Maar ook in Rijs, Sondel, Wijckel, Nijemirdum en Oudemirdum openen een aantal monumentale parels de deuren voor bezichtiging.

Balk:

Van Swinderenstraat om 13:30 uur optreden muziekkorps ‘Euphonia’.

Bûterhûs, Van Swinderenstraat 8. Om 14:00 uur lancering luisterwandeling ’Balk Boterdorp’.

Raadhuis, Dubbelstraat 2. Voormalig recht– en gemeentehuis.

Behang ‘Chasse dite d’après Vernet’, Raadhuisstraat 2/3. Doorlopende be-zichtiging in kleine groepen.

Expositie Langs de Luts, Raadhuis-str. 29. Foto’s en voorwerpen uit de geschiedenis van Balk.

Sloten:

Museum Stedhús Sleat, Heerenwal 48. Historie, expositie Fryske Ferlieding.

Korenmolen De Kaai, Bolwerk ZZ 81.

Wijckel:

Toren en kerk, Menno van Coehoorn-weg 2.

Sondel:

Eppinga State, streekmuseum Jaco-bus Boomsmastr. 52. Mini tentoon-stelling Boter handel.

Nijemirdum:

Toren met begraafplaats, Lycklamawei 18. Prachtig uitkijkpunt, uitleg over geschiedenis. Frijmerk yn it doarp.

Molen ’t Zwaantje, Sânfeartsdijk.

Oudemirdum:

Bezoekerscentrum Mar en Klif, de Brink 4. Tentoonstelling historie Nat. Landschap ZW Friesland, mini-tentoonstelling ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’.

Rijs:

Vredestempeltje Rijsterbos, Marder-leane.

Heringerichte Slottuin, Freule van Swinderenlaan.

Kerken zijn geopend van 13:30-17:00 uur.