Nieuwe Poiesz super energiezuinig

BALK - Poiesz Vastgoed BV vraagt de gemeente medewerking voor het vernieuwen en het op een andere plek bouwen van de supermarkt aan het F.D. Hoekstraplein 5 te Balk. Het huidige pand wordt afgebroken. Het is de bedoeling dat het gebouw in zuidwestelijke richting opschuift. Daarmee komt het gebouw op grond te staan waar nu nog parkeerplaatsen zijn. Deze parkeerplaatsen zijn onderdeel van de openbare weg. De gemeentepolitiek moet nu beslissen of dat zo allemaal mag en kan. In de komende commissievergadering ruimte wordt daar over gesproken.

De supermarkt komt nu voor een deel op de plek waar nu de parkeerplaatsen zich bevinden. Wel heeft de supermarktketen aangegeven dat er in genoeg alternatieve parkeerplekken wordt voorzien. Er blijven 120 plaatsen om de bolides te stallen. B&W verwaht verder geen toename van verkeer en gaat uit van gelijkblijvende verkeersstromen.

De nieuwe supermarkt wordt veel duurzamer dan de huidige supermarkt, stellen burgemeester en wethouders. Met een Energie Efficiency Index EEI kleiner dan 50 wordt dit één van de meest energiezuinige supermarkten. Een index van 50 houdt in dat de supermarkt 50% minder energie gebruikt in vergelijking met een supermarkt zoals deze in de jaren negentig gebouwd werden. Poiesz doet dat door een gasloze winkel te bouwen en een dak met zonnepanelen als vertrekpunt te nemen. Verder komt er een zeer energiezuinige Co2 koelinstallatie in de winkel en om energie te besparen worden staande koelingen en diepvriezers permanente afgedekt. Ook wordt energiebespaard met led verlichting die wordt aangestuurd door aanwezigheidsdetectie. Alle koeltoonbanken worden voorzien van nachtafdekking en alle koel, - vriescellen van automatisch sluitende deuren.

Overheidsparticipatie

De initiatiefnemer heeft zelf twee avonden gehouden voor belanghebbenden over het plan voor de nieuwe supermarkt. De eerste avond vond plaats op 8 februari 2017, de tweede op 14 maart 2018. Deze laatste avond is gecombineerd met een algemene informatieavond voor alle belangstellenden. Tijdens die avond waren ook medewerkers van onze organisatie aanwezig om een toelichting te geven op het nieuwe bestemmingsplan. Daarna is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd, maar niemand heeft daar bezwaren tegen ingediend.