Sing-In in Wijckel op 2 september

WIJCKEL - Op zondag 2 september 2018 ‘s avonds om half acht, is iedereen welkom tijdens de Sing-In avond die wordt gehouden in de Vaste Burchtkerk te Wijckel.

In deze dienst zullen bekende liederen uit diverse bundels worden gezongen. Voorganger zal zijn Trientsje Roskam terwijl Jacob Tijsseling het orgel zal bespelen.