Expositie ouderen‘Ik ben er achter dat je gewoon moet leven’

BALK - Op zaterdag 1 september wordt de tentoonstelling “Ouderen in woord en beeld” in Talma Hiem gepresenteerd. Het project geeft een beeld van 20 ouderen boven de 80 jaar uit Balk en directe omgeving in tekst en beeld (in de vorm van een portretfoto.) Het doel is, om te kijken hoe deze mensen in het leven staan en hoe ze met hun leven omgaan.

Wat is ouder worden?

Dorothee Gassen kwam met het idee. Zij verloor haar echtgenoot 3 jaar geleden die 14 jaar ouder was dan zij. Zelf loopt ze tegen de 70 en ze bedacht zich toen wat ouder worden eigenlijk is en hoe je dat doet op die leeftijd. Daarom wilde ze bij ouderen van boven de 80 jaar te rade gaan om te kijken wat zij daar over te zeggen hadden. Toen ze dat idee ventileerde bleken Greet Atsma, Annelies Schuurman en Hotske Batteram ook enthousiast over dat idee.”Maar toen moesten we nog mensen vinden van boven de 80 die daar ook iets over wilden vertellen.’ Via via kwamen er opeens van alle kanten namen en adressen en de 4 dames togen met een vragenlijst naar die mensen toe. ‘En met veel liefde en interesse zijn wij met hen het gesprek aan gegaan.’ Samen spraken de dames er dan onderling ook weer over en daaruit bleek wel dat de 80ers beslist niet achter de geraniums zitten.

Blij en verwonderd

‘Bij de meeste mensen kwam ik blij en verwonderd vandaan. Allemaal hebben ze een doorleefde wijsheid, maar ieder wel met een eigen levensverhaal. En ook iedereen heeft wel iets meegemaakt,’ zegt Hotske Batteram daarover. ‘Iemand noemde het levenskunst wat we hier hebben opgeschreven en wat er in deze 20 verhalen wordt tentoongesteld,’voegt ze daar aan toe. Fotograaf Bram de Smit maakte nadat de verhalen waren gemaakt en goedgekeurd portretten van de deelnemers, terwijl de dames er bij waren. ‘Omdat wij op dat moment al wel vertrouwd waren’. Soms staat er een echtpaar op de foto, in de meeste gevallen 1 persoon. Op de wanden in Talma Hiem hangen die portretten naast de visie op het ouder worden. ‘En die zijn het alle 20 waard om te lezen, ik raad mensen ook echt aan ze allemaal te bekijken,’ zegt Hotske.

Geen advies

Op de vraag welk advies de ouderen Dorothee wilden geven kwam geen eensluidend antwoord overigens. ‘Dan zeiden ze, dat heb ik niet. Ieder leven is anders. Wat ik er van geleerd heb is in ieder geval dat ik gewoon moet leven.’ Hotske vond in de verhalen die ze optekende wel essenties. ‘Sommigen zeiden leven in vrijheid en in denken. Anderen vonden het weer heel belangrijk dat mensen in hun waarde werden gelaten. Voor weer anderen was de geloofsovertuiging van groot belang of de natuur.’ Het viel Annelies vooral op dat mensen erg tevreden waren met hun leven en hoe dat er uit zag.

De dood

Soms werd ook de dood aangestipt en hoe de ouderen daar tegenover staan. ‘Ook daar werd heel verschillend over gedacht. De één zei, ik denk dat er nog leven is, anders is alles voor niks. Anderen lieten in ieder geval blijken dat er geen grote angst is voor de dood.’ Het optekenen van de levensvisie van de 80plussers was overigens nog niet zo eenvoudig, benadrukken de dames. ‘Het moest in maximaal 300 woorden gevat worden. En de gesprekken verliepen allemaal zo fijn dat we soms al te intieme zaken gewoon weg hebben gelaten. Gewoon om mensen ook tegen zichzelf te beschermen.’ De reacties van de geinterviewden waren overigens allemaal positief. ‘En er werd gelachen, maar er werd ook wel een traantje weggepinkt. En de meesten vonden het ook erg leuk dat er echt interesse in hen was en vonden het een eer dat ze eraan mee mochten doen. Zo sneed het mes ook aan twee kanten, want wij vonden het een eer om het te mogen optekenen. We hopen nu dat het goed ontvangen wordt en dat de verhalen massaal worden gelezen en de bijbehorende foto’s massaal worden bekeken.’ In Talma Hiem hangen de verhalen en foto’s een aantal maanden. Daarna is er hoop dat ze ergens anders kunnen worden tentoongesteld.

Opening

De opening en presentatie is onderdeel van de ouderenmiddag van de Balkster feestweek en vindt plaats op zaterdag 1 september vanaf 14.00 uur in Talma Hiem. Frans Veltman, wethouder en locoburgemeester van de Friese Meren, zal bij de presentatie aanwezig zijn.