Rechterhand van de koning Arno Brok krijgt boterbrief in Balk

BALK - Op Open Monumentendag, zaterdag 8 september om 14.00 uur zal de Commissaris van de Koning Arno Brok In It Bûterhûs in Balk de audiotour – luisterwandeling “ Balk Boterdorp” voor de eerste keer opstarten

Engelien Bouma, de eigenaar ‘van It Bûterhûs Van Swinderenstraat 8 en It Histoarysk Wurferbân Gaasterlân hebben het initiatief voor het maken deze eigentijdse audiotour genomen. Een werkgroep heeft de maker, Jorrit Brennikmeijer/ Het Fotogenieke Geluid terzijde gestaan bij de keuze van onderwerpen en de luisterplekken. De ontwikkeling van de luisterwandeling “Balk Boterdorp” heeft als doel de bewoners en bezoekers van Balk bewust te maken van het cultuurhistorische erfgoed dat te vinden is langs de boorden van de Luts.

Boterbriefje

Een aantal bijzondere gevels en gebouwen en de bomenrij langs de Luts brengen de kijker/luisteraar bij de bloeiende boterhandel die plaatsvond in 17e en 18e eeuw in Balk. Daarnaast wordt op een creatieve wijze informatie gegeven over boterproductie in vroeger tijden maar ook hoe het product boter een plaats heeft in uitdrukkingen en zegswijzen en in liedjes. Zo wordt de achtergrond van het gebruik van “ Het Boterbriefje” onthuld. De Commissaris van de Koning zal op deze middag de Luisterwandeling voor de eerste keer opstarten en het verhaal bij een luisterpunt openen. Geartsje Zwerver zal een lied tijdens de bijeenkomst zingen dat zij bij de luisterwandeling heeft gemaakt. Op de app Izi.Travel kan daarna de wandeling “Balk Boterdorp” gratis worden gedownload.