Er kan weer gezwommen worden in het IJsselmeer

NIJEMIRDUM/MIRNS - Met ingang van 20 augustus 2018 is het negatief zwemadvies voor zwemlocaties Mirnser Klif en de Hege Gerzen aan het IJsselmeer opgeheven.

De kans op gezondheidsklachten was daar te hoog in verband met een bacteriologische overschrijding. Doordat de bacteriologische norm niet meer wordt overschreden, is het ingesteld negatief zwemadvies opgeheven. Er kan vanaf bovengenoemde datum weer worden gezwommen op deze zwemlocaties.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fryslan.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.