Weromsjen yn Gaasterlân (385)

We maken deze week de oversteek naar de andere kant van het IJsselmeer. Tijdens onze fietsvakantie sliepen we in een tot hotel verbouwde gevangenis op het Oostereiland in Hoorn, de stad van o.a. de scheepsjongens van Bontekoe. Het Oostereiland is rond 1665 aangelegd. Later waren er op het eiland pakhuizen, de scheepswerf van de Admiraliteit, een bedelaarsgesticht en een gevangenis. Alweer een paar jaar geleden onderzocht ik het leven van de Balkster chirurgijn Albert Pieters Coopmans (1778-1820). Bij het boeken van het hotel schoot me te binnen dat de aan lager wal geraakte Coopmans op het Oostereiland als bedelaar was overleden. In zijn tijd een succesvol arts. Afgestudeerd aan de universiteit van Franeker. Schreef een boek over de vaccinatie tegen koepokken. Het verdrinken van zijn vrouw in 1811 op het Slotermeer bij Balk werd een keerpunt in zijn leven. Op mijn website is uitgebreid te lezen hoe het hem verging.

Een bekendere bewoner van het Oostereiland, ook wel De Krententuin genoemd, was meesterkraker Aage M. (Meinesz) die hier een tijdje in de gevangenis zat. Hij is een verre nazaat van de Balkster onderwijzer, veenbaas en belastinginner Jelle Meinesz (1771-1848).

Het toeval wil dat in 1812 Albert Coopmans en Jelle Meinesz op het hetzelfde adres woonden aan de Van Swinderenstraat in Balk ter hoogte van het huidige nr. 11; Thuis in huis.

Bij de foto: Het Oostereiland rond 1900 en een deel van een advertentie uit de Vriesche Courant van 16 februari 1810 waarin Albert Coopmans een medicijn aanprijst.

Foto en tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327