‘In deze richting had ik het niet gezocht’

SONDEL - Feike Samplonius deed vorige week een oproep in de krant, omdat hij een oude foto had gevonden en niet wist wie daar opstonden.

Tiete Gerritsma-Bangma reageerde, zij had de afbeelding in de gang hangen. Tiete is naar haar oud-tante genoemd. Samplonius:’In deze richting had ik het niet gezocht, maar het laat zich gemakkelijk verklaren: Rinske Hanses Boersma was een zuster van mijn grootmoeder, Margjen (Makke) Hanses Boersma. Hanses Boersma was getrouwd met Siebren Atzes Samplonius

Op deze foto staat het gezin van Arend Beerends Strak, (geboren in 1868, in Oudemirdum, overleden in 1946, in Nijemirdum) en Rinske Hanses Boersma, (geboren in 1877 in Hooibergen, overleden in 1939, in Sondel) met hun dochters Sjoerdtje, geboren in 1903 in Sondel (links) en Tiete, geboren in 1894 in Oudemirdum (rechts).

Arend Strak was veehouder in Sondel, nu, Sondelerleane 3 in Sondel. Tiete trouwde met Jan Durks Jaarsma, overleden vlak na hun huwelijk aan de Spaanse griep. Tiete is later met de broer van Jan, Gerben Durks Jaarsma, getrouwd. Gerben was veehouder in Nijemirdum, op het "jachthuis". Sjoerdtje trouwde met Sjirk Uilkes Bangma. Sjirk was veehouder, ook nu, Sondelerleane 3 in Sondel.