Planschade voor veranderen bestemming

BALK - Een inwoner van Balk krijgt van de gemeente de Fryske Marren 6.750 euro planschade, omdat in het bestemmingsplan Balk Zuidwest achter zijn of haar woning de bestemming eerst agrarische bestemming had die later werd veranderd in woonbestemming. Dit heeft volgens de instantie die dat altijd onderzoekt tot schade voor de bewoner geleid.

Raad moest eerst besluiten

Met het voorleggen van deze aanvraag is gewacht totdat de raad een besluit zou hebben genomen over het bestemmingsplan Balk Zuid. Dit besluit is woensdag 27 juni 2018 genomen. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan Balk Zuid in overeenstemming met het ontwerpbestemmingsplan zou hebben vastgesteld, dan zou er geen planschade betaald hoeven worden. De gronden zouden dan weer een agrarische bestemming hebben gekregen. De schade zou dan als het ware weer teniet zijn gedaan. De raad heeft echter besloten de woonbestemming te handhaven.

Minder dan gevraagd

De SAOZ (het orgaan dat dergelijke aanvragen beoordeelt) concludeert dat aanvragers recht hebben op een tegemoetkoming in planschade van € 6.750. Dit bedrag is lager dan de waardedaling van de woning van aanvragers. De SAOZ becijfert de waardedaling op € 15.000. Van dit bedrag behoort volgens de SAOZ € 8.250 tot het normale maatschappelijke risico. Wel komt er nog rente over dat bedrag heen en moet de gemeente de kosten van de procedure terugbetalen van 300 euro.