Weromsjen yn Gaasterlân (384)

Deze klassenfoto van de bijzondere lagere school in Oudemridum is genomen in 1929. Alle namen zijn terug te vinden op bladzijde 27 van het jubileumboek “75 jaar Christelijk Onderwijs te Oudemirdum” uit 1996. Links staat juffrouw IJlst, onderwijzeres in Oudemirdum van 1921 – 1938. In het midden hoofdmeester Jochem de Ruijter. En geheel rechts de in Balk geboren Jan Koelstra onderwijzer in Oudemirdum van 1927 – 1930. Meer kinderen, zussen van Jan, uit het gezin Gijsbert Koelstra en Geeltje van Hout kwamen in het onderwijs terecht of trouwden met een onderwijzer. Johanna Syberta (Joke) trouwde met onderwijzer Adrianus Kranenburg. Ze vertrokken in 1923 naar Nederlands Indië. Jitske stond voor de klas in Balk en trouwde met onderwijzer Jan Lyklema uit Woudsend. Antje Hielkje Ida Koelstra stond ook voor de klas in Balk, Burum en Oudega (W). Daar trouwde ze in 1942 met melkboer Abraham Roukema.

Foto: Henk Koelstra, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327