Schoonmaakactie op water op 6 oktober

SLOTEN - Onder de naam Skjin Wetter wordt op 6 oktober een gezamenlijke schoonmaakactie op het oppervlaktewater georganiseerd op zaterdag 6 oktober.

Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, de betrokken Friese gemeenten en de Friese Milieufederatie werken daarin samen. Het is de bedoeling dat dit jaar het accent komt te liggen op de elfstedenroute, met als doelstelling om dit in de toekomst Fryslânbreed uit te rollen. Voor de inwoners van de deelnemende gemeenten wordt een grote prijsvraag georganiseerd, gericht op de hoeveelheid afval die Skjin Wetter boven water haalt. Watersport-gerelateerde verenigingen en aan de route wonende inwoners worden uitgenodigd om te participeren in de actie.

De bedoeling is om mensen met de actie bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt . Op initiatief van de Friese Milieufederatie heeft vorig jaar op kleiner schaal rondom Franeker een dergelijke schoonmaakactie plaatsgevonden. Dit was een dermate succesvolle actie, dat dit jaar voor de elfstedenroute is gekozen en dat het streven is dit volgend jaar provinciebreed gestalte te geven. Bij de actie worden wateroppervlak, oevers, rietkragen en waterbodems schoongemaakt. De doelgroep zijn hengelsportverenigingen, watersportverenigingen, zeilscholen etc., voor wie een schoon oppervlaktewater belangrijk is. Inwoners worden opgeroepen om als vrijwilliger op de wal te assisteren.