Weromsjen yn Gaasterlân (383)

De Kerkstraat in Oudemirdum zo rond 1930 denk ik. Komend uit de richting van de Boegen met op de achtergrond de huidige Brink. In de periode 1880 -1890 zijn deze woningen gebouwd. Volgens www.hisgis.nl was in 1832 dit de tuin die hoorde bij een belangrijke woning aan de Brink eigen aan Constantia Johanna Rengers uit Rijs. De onderwijzers en onderwijzeressen van de nieuwe bijzondere lagere school vonden in deze straat hun kosthuisadres. Jacob van der Lijn, Pieter de Jong, Trijntje Klees, Jan Koelstra en Jan Jacob Huizinga woonden in bij de familie Bauke Bouwman op Kerkstraat 10. Dat is de woning onder de peil aan de rechter zijde van het blok van twee. Bauke Bouwman was zijn hele leven timmerman van beroep. De laatste jaren voor zijn overlijden in 1930 was hij correspondent voor een brandverzekeringsmaatschappij.

Onderwijzeres Klaaske Brouwer van de openbare lagere school en onderwijzer Klaas Visser van de bijzondere lagere school woonden in bij het gezin van timmerman Jan Baukema op Kerkstraat 14.

Gelsina IJlst, onderwijzeres aan bijzondere lagere school, woonde bij de familie van arbeider Hendrik Boersma, op Kerkstraat 18. Deze woning staat net niet op de foto.

Op mijn website www.langsdeluts.nl onder de link Gaasterland / Oudemirdum / Kerkstraat zijn alle bewoners uit de periode 1880 – 1939 van deze straat terug te vinden.

Foto: Henk Koelstra tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327