Kaatsvereniging Cannegieter groeit snel

BALK - De jonge feinten tussen 17 en 22 kaatsten vorige week in Easterein, maar in Balk werd bij k.v. Cannegieter voor de twintigste keer de PC voor 55-plussers gehouden. Maar liefst 84 ‘Alde feinten’ streden fanatiek voor de winst.

De wedstrijd ontstond twintig jaar geleden uit protest. Cannegieter organiseerde al jaren een 50+ partij, maar die werd door de KNKB afgepakt, de vereniging uit Balk moest een jeugdwedstrijd organiseren. ,,Daar waren wij niet blij mee want we hadden zelf helemaal geen jeugd! De 50+ partij paste veel beter bij ons.” vertelt Siep Berkepas, ,,Wij begonnen daarom de 55+ PC. Dat mocht geen PC heten van de KNKB, die naam mocht alleen de PC in Franeker gebruiken, PC staat daar voor Permanente Commissie. De PC is de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar. Wij waren niet voor één gat te vangen, dus hebben bedacht dat PC staat voor Promotie Commissie. Er wordt gekaatst om horloges.” Na de prijsuitreiking worden de winnaars in de koets door Balk rond gereden. De PC-dag in Franeker begint met een rijtoer, de 55+ PC eindigt ermee: ,,Wij eindigen waar de PC begint.”

Er was een hete dag voorspeld, de club was op alles voorbereid, maar het weer wat gunstig door sluierbewolking. René Anema: ,,We hebben een partytent en parasols neergezet zodat de mensen uit de zon kunnen zitten en we zouden op de heetste uren van de dag niet kaatsen, maar het is erg goed te doen! Gelukkig, want de kaatsers zijn dan wel een dagje ouder, ze kaatsen zeker niet minder fanatiek.”

Berkepas en zijn echtgenote Roelie werden door de vereniging in het zonnetje gezet voor hun jarenlange trouwe inzet voor de club.

Veel jeugd

Het tij van twintig jaar geleden, is ten goede gekeerd. Jeugd heeft Cannegieter inmiddels volop, maar liefst vijftig jonge leden telt de club! De laatste jaren deed Balk al mee op de Freule, de belangrijkste wedstrijd voor jongens tussen 14 en 16 jaar. Er wordt aldus René Anema hard aan gewerkt om meer parturen op de KNKB-wedstrijden te krijgen. Omdat het kaatsen in Balk minder bekend is, is er meer uitleg naar de ouders toe nodig hoe het allemaal in elkaar steekt. Het kaatsen wijkt nogal wat af van andere sporten. Er zijn wedstrijden die je als individu kaatst, maar er zijn ook ‘afdelingswedstrijden’, waar je als partuur (bestaand uit drie kaatsers) van hetzelfde dorp of dezelfde stad naartoe gaat. De vereniging legt het graag uit aan belangstellenden.

René Anema, voormalig PC-winnaar en voorzitter van k.v. Cannegieter: ,,Voor de ouders hebben we een ouderavond georganiseerd. We zitten hier niet in een kaatshoek en leggen op die avond uit hoe het kaatsen in elkaar steekt, dat de jeugd naar Federatiewedstrijden en KNKB-wedstrijden kunnen. Die avond combineren we met een clinic voor de ouders. Het leuke is dat dat ook weer nieuwe leden oplevert, sommige ouders gaan ook kaatsen. Bij de jeugd hebben we een aantal jaren clinics voor de basisschooljeugd gehouden, dat werpt nu zijn vruchten af. De jeugd is enthousiast en door mond tot mond reclame groeit het ledenaantal nog steeds. Daar zijn we als vereniging heel blij mee en dat willen we graag verder uitbouwen.”

Suwarda Vis