Weromsjen yn Gaasterlân (382)

Op de foto (aflevering 379) met de vijzel op het terrein van de firma Koelstra aan de Lytse Side stond aan de rechterzijde Jan Koelstra, zoon van Hendrik Koelstra, fabrikant te Balk, en Geeltje van Hout. Hij werd onderwijzer. Jan Koelstra (1907-1973) gaf les aan de lagere school in Bakhuizen, Beetsterzwaag, Oudemirdum en Apeldoorn en was schoolhoofd te Beetsterzwaag. Vanaf 1946 was hij leraar natuur- en scheikunde aan de landbouwschool te Sneek. Op de foto de Christelijke Lagere School te Oudemirdum gebouwd in 1920. Het stuk grond naast de villa “Simmerwille” aan de huidige Jan Schotanuswei was al in 1911 aangekocht van de maatschappij Gaasterland. De in 1911 opgerichte schoolvereniging voor christelijk onderwijs te Nijemirdum en Oudemirdum had specifieke eisen voor de politieke kleur / kerkelijke gezindheid van het bestuur en de onderwijzers. Het bestuur te Oudemirdum moest bestaan uit 5 christelijk historisch en 2 gereformeerde leden. In Nijemirdum net andersom. De onderwijzers in Oudemirdum christelijk historisch en die te Nijemirdum gereformeerd. Architect Schuitemaker uit Den Helder tekende voor het ontwerp en aannemer Wiebe J. Jager uit Warns bouwde de school. Sible J de Jager uit Bakhuizen deed het schilderwerk. Op 28 februari 1921 is de school in Oudemirdum officieel in gebruik genomen. Jan Koning afkomstig uit Huizen werd hoofd en Klaas Visser assistent. Juffrouw IJlst kwam in mei van 1921 het team versterken. De 3 lokalen waren nu vol met 120 leerlingen.

Foto: Henk Koelstra tekst: Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327