Veel minder werklozen in juni

FRSYLA - N Het aantal WW-uitkeringen in Friesland neemt in juni opnieuw fors af. De aanhoudende daling van de WW zorgt op steeds meer plekken voor moeilijk vervulbare vacatures. Werkgevers zoeken naar manieren om vacatures toch vervuld te krijgen en kiezen daarbij vaker voor scholing van werkzoekenden.

Opnieuw forse daling WW-uitkeringen

Eind juni telde Friesland 11.412 WW-uitkeringen. Dat is 3,4% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juni af met 914 uitkeringen (-7,4%). In juni daalde de WW vooral in uitzendbureaus, industrie en bouw. Ook de WW in seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca nam fors af. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 26,1% (4.031) minder WW-uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Oplopende personeelstekorten

Aanhoudende economische groei en daling van de WW zorgen voor meer openstaande vacatures. Eind eerste kwartaal 2018 stonden in Friesland 5.500 vacatures open, 33% meer dan een jaar geleden. In steeds meer sectoren en beroepen zijn vacatures moeilijk vervulbaar en leiden ze tot personeelstekorten. Waar er een paar jaar geleden vooral tekorten waren in techniek en ICT, ontstaat de krapte nu in diverse richtingen. Werkgevers in Friesland zoeken vooral vakmensen. Van kraanmachinisten, vrachtwagenchauffeurs, opticiens en klantcontactmedewerkers tot verzorgenden, restaurantkoks en medewerkers bediening in de horeca. In de techniek is er op alle niveaus een tekort aan personeel. Van operators in de voedingsmiddelenindustrie en monteurs tot werkvoorbereiders en procestechnologen. In sommige richtingen blijft de krapte beperkt tot hbo- en wo-opgeleiden. Zo zoeken werkgevers in het onderwijs docenten techniek en exacte vakken en is er in veel sectoren een tekort aan ICT’ers, zoals programmeurs, ontwerpers en analisten van ICT-systemen.

Scholing als oplossingsrichting

Werkgevers zoeken naar manieren om vacatures toch vervuld te krijgen. Door intensiever te werven of de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden aan te passen, is de oplossing soms snel gevonden. Werkgevers die gaan voor structurele oplossingen kunnen een beroep doen op nieuw talent van binnen of buiten de organisatie. Veel werkzoekenden zijn niet één-op-één geschikt voor de openstaande vacatures. Vaak is scholing noodzakelijk.

Perspectief in Techniek

Nergens is zoveel perspectief op werk als in de technische branche! Er is een groot tekort aan vaktechnisch personeel en de verwachting is dat dat tekort alleen maar toeneemt. Daarom biedt de (metaal)technische sector veel kansen voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Het accent van werkgevers ligt hierbij nu meer op motivatie dan alleen op ervaring van kandidaten.

De zoektocht voor werkgevers naar technisch gekwalificeerd personeel wierp z’n vruchten al af tijdens de succesvolle meeting die UWV samen met de gemeente Leeuwarden en F-TOP organiseerde in maart van dit jaar. Werkgevers konden kennismaken met geïnteresseerde werkzoekenden. Doel van deze meeting was werkzoekenden te verleiden tot een baan in de techniek. Kandidaten konden echt ‘proeven’ aan de sector door middel van workshops en praktijktesten. Een groot aantal is nu bezig om een leer-werkplek te vinden in de metaal en de installatietechniek. Enkelen hebben inmiddels zelfs een kortdurende scholing afgerond. Daarvan zijn in ieder geval drie vrouwen uit de zorg/administratie nu al aan het werk als lasser. Daarnaast hebben vijf vrouwen, na een korte opleiding een baan gevonden als lasser. De kandidaten hebben allemaal een verschillende achtergrond. Zo was een van de aanwezige dames bijvoorbeeld nagelstyliste van beroep. Dankzij haar ervaring in precisie blijkt zij uitermate geschikt voor een technisch beroep. Opvallend was verder dat twee bedrijven per se op zoek zijn naar een vrouw.

In juni afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 287.945. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 300.940. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 4,3% (-12.995). Alle provincies laten in juni een daling van het WW-bestand zien. De sterkste daling ten opzichte van vorige maand hebben Drenthe en Friesland.

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juni fors af. Ook de sterke afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.N