In onze hoek is het het droogst van allemaal en sproeien op gras mag niet meer

BALK - Zuidwest-Friesland is samen met nog wat andere regio’s het allerdroogste gebied van Nederland, zo laat het KNMI weten.

Vooral in (de omgeving van ) Stavoren, Warns, Laaksum en Mirns is het triest gesteld met het vocht. Op de KNMI kaarten is te zien dat het niet erger kan. De droogte Begin juli was het in de Zuidwesthoek ook al het droogst van Friesland. Toen bleef Zuidwest-Friesland echter nog achter bij onder meer Twente en de Achterhoek, nu dus niet meer.

Beregenen alleen in de nacht

Daar komt nog bij dat boeren en gewone mensen met een tuin in Friesland en in het Westerkwartier in Groningen vanaf vandaag (donderdag) hun grasland niet meer mogen beregenen met oppervlakte- of grondwater. Boeren die andere gewassen op het land hebben staan, mogen dat ‘s nachts nog wel beregenen.

Deze maatregel heeft Wetterskip Fryslân woensdag genomen, omdat het waterpeil in het IJsselmeer zo snel zakt dat het waterschap er niet meer voldoende water uit kan halen.