Nieuw sanitairgebouw Woudsend

WOUDSEND Aquacamping en Jachthaven De Rakken heeft een nieuw sanitairgebouw.

Onder een stralende zon vond dit weekend de opening plaats van dit nieuwe gebouw in aanwezigheid van wethouder Offinga van Súdwest-Fryslân, medewerkers van De Rakken en (oud-) bestuursleden. De openingshandeling werd verricht door het oudste oud-bestuurslid van het eerste uur: Johannes Kuipers.

Aquacamping en Jachthaven De Rakken is door de realisatie van de nieuwe passantenhaven nog dichter bij het dorp Woudsend gekomen. Het is een welkome voorziening waar veel gebruik van wordt gemaakt. De komst van de nieuwe haven ging ten koste van het aanwezige sanitairgebouw. Met de realisatie van deze nieuwe sanitaire voorziening worden de werkzaamheden afgerond, die plaats vonden in het kader van het Friese Meren Project.

Buren bij betrokken

“Betrokken, Bestendig en Beleving, zijn de kernwaarden voor De Rakken. Zo is ook de totstandkoming van dit gebouw benaderd. Onze gewaardeerde buren zijn nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming hiervan. Het bestendige, duurzame karakter van dit gebouw spreekt voor zich en het is voor onze gasten een onderdeel van een gastvrije en verzorgde beleving”, aldus René Nagelhout, voorzitter van het bestuur van Recreatiestichting Woudsend.

Vorig jaar zijn de plannen om te komen tot verzelfstandiging van De Rakken uitgevoerd. In de jaren voorafgaand aan de overname is veel energie gestoken in de realisatie van deze privatisering.

Nu de Stichting eigenaar is geworden van het complex dient zich een nieuwe fase aan waarin de lijnen moeten worden uitgezet om de toekomst van De Rakken te waarborgen. Hiervoor wordt door het nieuwe bestuur en directie dit jaar beleid ontwikkeld, gebaseerd op een bestendige koers, met oog voor duurzame ontwikkelingen. Er wordt gewerkt aan een verdere kwaliteitsverbetering van de voorzieningen en het noodzakelijke onderhoud.