Gemeente strooit zand en zout omdat asfalt ‘smelt’

WORKUM - Op woensdag 25 juli wordt er zand en zout gestrooid op enkele wegen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit is nodig, omdat door de aanhoudende warmte de bitumen zacht worden en het gestrooide grit te ver weg zakt. En dit zorgt weer voor kans op gladheid.

De werkzaamheden worden door de gemeente uitbesteed aan de mensen van Loonbedrijf Okkema in Easterein. Ze laden morgenochtend om 8 uur het zout op en rijden dan naar Bolsward. Daar wordt gestrooid op de Snekerstraat en de Harlingerstraat.

Er zijn meer wegstukken die last hebben van de warmte. Omdat het hier om stukken gaat die ouder dan twee jaar zijn, heeft strooien met zout niet het gewenste effect. Hiervoor is zand nodig om de grip op de weg te verbeteren (en om te voorkomen dat de bitumen aan de banden blijven kleven). Dit is onder andere het geval op de Trekwei in Workum, van de Eniggaburren tot compoortbord Parrega. Hoe laat het strooien van zand begint is niet exact aan te geven. Het werk begint zodra het zout strooien klaar is.

Op bijgaand kaartje zijn de hiervoor aangegeven plekken met een kleurtje aangegeven.