Traject N359 in 2020 klaar

WORKUM - De provincie pakt een aantal verkeersknelpunten versneld aan, op verzoek van Provinciale Staten, waaronder die op het traject N359 van Bolsward naar Workum, waar erfaansluitingen op de 100 km weg uitkomen die voor onveilige situaties zorgen. In 2022 zou dit anders moeten, maar het wordt nu naar voren geschoven naar 2020.