Weromsjen yn Gaasterlân (380)

De mannen van de gemeentereiniging baggeren de Luts met een emmer aan een lange stok ter hoogte van de Lytse Side in Balk. Ze gebruikten een houten praam voor de bagger. Deze foto is gemaakt tussen 1916 en 1934. Hoe kom ik aan die jaartallen? In 1916 bouwde timmerman Thijs van Hout uit Balk het smalle gebouw met de torentjes links op de foto in opdracht van de firma Koelstra & Dölle. In deze bijgebouwen naast de al bestaande fabriek op Lytse Side 10 (nu partyzaal “De Smidte) waren van achteren naar voren een werkplaats voor plaatbewerking, magazijn met privaat, gang, brandkluis, kantoor en privékantoor. De brede pakhuisdeur tussen de bomen rechts op de foto hoort bij de smederij van de firma Koelstra & Dölle op Lytse Side 10 en is gebouwd in 1920. Uiteindelijk is de firma Koelstra in 1934 failliet gegaan. Het gezin Koelstra verhuisde naar de Anjelierstraat in Sneek. De gebroeders Harmen en Hans Hoogeveen kopen de gebouwen en laten in dat jaar op de plek van het kantoor een woonhuis bouwen.

Foto: Henk Koelstra, tekst Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327