108 redders in opleiding geslaagd

Lemmer/Ba - lk Afgelopen woensdag 11 en vrijdag 13 juli zijn bij Reddingsbrigade Lemmer de KNBRD-examens gehouden voor de verschillende brevetten en diploma's.

Vele ouders hebben vanaf de kant het afzwemmen van hun zoon/dochter in zwembad "Ny Sudersé" bijgewoond. De examens zijn afgenomen onder toezicht van examinatoren vanuit rayoncommissie noord en oost van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen onder leiding van een voorzitter.

De examens worden afgenomen volgens de normen van de K.N.B.R.D. exameneisen. Bij deze examens wordt gekeken naar vaardigheden die betrekking hebben op het zwemmend redden en het geven van leiding bij een redding. Daarbij gaat het om het toepassen van bevrijdings- en de vervoersgrepen, welke in drie fases uitgevoerd moeten worden. Ook het gebruik van reddings– en hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een reddingsklos, rescue tube, werpzak, werpbal, tuinslag of een stuk touw, moet hierbij juist worden beheerst. Tevens is het onderwaterzwemmen een belangrijk onderdeel, net zoals het popduiken en het opduiken van ringen. Verder wordt naar aanleiding van een ongeval gekeken of de kandidaat op de juiste wijze slachtoffer(s) aan de kant brengt. De kandidaten moeten uiteraard over voldoende conditie beschikken om dit allemaal achter elkaar uit te voeren. Naast deze eisen moest bij het diploma Life Saver 1 een schriftelijk theorie-examen worden afgelegd.

Voor Junior Redder 1 zijn 10 kandidaten geslaagd, Junior Redder 2 – 19, Junior Redder 3 – 30, voor Junior Redder 4 – 9, Zwemmend Redder 1 – 15, Zwemmend Redder 2 - 15, Zwemmend Redder 3 – 5, Zwemmend Redder 4 – 3 en voor Life Saver 1 - 2 kandidaten.

Woensdag 18 en vrijdag 20 juli is er nog het introductiezwemmen. Ieder lid mag dan een vriend of vriendin meenemen, mits deze beschikt over een zwemdiploma. Op woensdag 5 en vrijdag 7 september gaat het nieuwe seizoen weer van start. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via proefles@rblemmer.nl.