Politici Gelderland op e-bike in Gaasterland op werkbezoek

OUDEMIRDUM - In het kader van de elfwegentocht voor fossielvrij vervoer in Friesland, leverde de provincie Gelderland ook een bijdrage met onder andere een werkbezoek van politici van de NW-Veluwe per e-bike afgelopen woensdag. Ze wilden dat overigens helemaal op de fiets doen vanuit Gelderland, maar dat bleek toch wat te hoog gegrepen. Ook het openbaar vervoer bood geen soelaas omdat er vanuit Zwolle geen treinen rijden, ze gingen toch met de auto, maar stapten in Gaasterland wel op de e-bike.

Gebieden lijken op elkaar

Door de Geldersen is onder andere voor Gaasterland gekozen omdat beide gebieden erg op elkaar lijken.Gaasterland heeft evenals de NW-Veluwe zandgrond met bossen, weidegebied, recreatief water en een belangrijke toeristeneconomie. Gaasterland heeft echter een voorsprong op de NW-Veluwe wat natuurontwikkeling en de relatie natuur- agrariërs betreft. zo stellen de politici. Ze zijn onder de indruk van de provinciale overlegstructuur met gebied beherende organisaties, Particulier Natuurbeheer en Agrarische Natuurvereniging Bosk&Greide. Ook de samenhang van bedrijven die zich richten op het toerisme die wordt gerealiseerd door opleiden van ambassadeurs van het landschap is voor hen ook een voorbeeld. De politici uit Gelderland wilden met hun werkbezoek informatie en inspiratie opdoen op een aantal gebieden.

Zo wilden ze kijken hoe de samenwerking tussen natuurorganisaties, particulieren en agrariërs voor ontwikkeling en behoud van de kwaliteit van het buitengebied verloopt. Ook wilden ze informatie over het gebruik van een landschappelijk 'merk' van ondernemers en particulieren. In Gaasterland zijn dat de 'ambassadeurs van het landschap'.