Weromsjen yn Gaasterlân (379)

Gijsbert Hendriks Koelstra (1841-1902) woonde aan de Lytse Side 8 in Balk. Zijn werkgever Meinesz had op Lytse Side 10 zijn herstel inrichting voor machines en werktuigen. Zoon Hendrik Koelstra (1872-1950) neemt in 1902 met zijn compagnon Jan Hessel Dölle de fabriek van Meinesz over. In 1903 kregen ze van de firma Boeke & Huidekoper het agentschap voor de Zuidwesthoek van Friesland voor de verkoop van landbouwmachines, zoals Mac. Cormick. Naast landbouwmachines maakten en installeerden ze Hercules windmotoren voor de firma R.S. (Erres) Stokvis uit Rotterdam. Samen kochten ze in 1913 de complete gasfabriek aan de Pypstersyikke in Balk op. De exploitatie van de gasfabriek liep niet goed. De gemeente moest financieel bijspringen. Door gebrek aan staal in de 1e wereldoorlog werd het buizennetwerk uit de straten van Balk gehaald en verkocht. Dat leverde meer geld op dan de aanleg had gekost. In 1921 beëindigde Jan Hessel Dölle de samenwerking. Hendrik Koelstra ging alleen verder aan de Lytse Side.

Op de foto genomen naast de fabriek aan de Lytse Side Jan Hessel Dölle? en Hendrik Koelstra? bij één van de door hun geproduceerde vijzels

Foto: Henk Koelstra, tekst Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327