Peil IJsselmeer wordt tijdelijk verhoogd

LEMMER - Het peil van het IJsselmeer wordt komende week uit voorzorg tijdelijk verhoogd met enkele centimeters. Deze maatregel neemt Rijkswaterstaat vanwege de aanhoudende droogte en de weersverwachting voor de komende twee weken, de dalende afvoer van Rijn en IJssel en de toenemende waterverdamping in het IJsselmeergebied.

 

Door de peilverhoging kan de watertoevoer naar de omliggende regio’s langer worden gegarandeerd. Zo kan in de groeiende watervraag van landbouw, natuur, drinkwater etcetera worden voorzien.

 

Op dit moment zijn er geen problemen voor de Friese boezem en is de wateraanvoer voldoende. Voor de aanvoer van water maakt Fryslân gebruik van het IJsselmeer. Deze krijgt water vanuit de Rijn via de IJssel.

 

Rayonbeheerders van Wetterskip Fryslân inspecteren vrijdag 6 juli op vier locaties in Fryslân steekproefsgewijs droogtegevoelige kaden. Zij controleren te voet of er in de kaden scheuren zitten door de aanhoudende droogte. De te controleren kaden liggen ten noordwesten van het Sleattemer Mar, ten zuiden van de Hegemer Mar en De Fluezen en langs de Strobosser Trekfeart (tussen Dokkum en Gerkesklooster-Stroobos) en De Lende.

 

De rayonbeheerders controleren met hun kennis en ervaring op de vier locaties alleen delen van de kade die gevoelig zijn voor droogte. Het waterschap houdt de komende dagen voortdurend in de gaten of het inspectiegebied moet worden uitgebreid. Ze starten de inspecties van de kaden op scheurvorming bij een neerslagtekort van boven de 150 millimeter. Door droogte kunnen er scheuren ontstaan waar het water doorheen kan sijpelen. Wanneer er diepe scheuren of plekken zijn waar water doorheen sijpelt, dan repareren ze de kade met klei.