Subsidie voor IJswegencentrales De Fryske Marren

BALK - De drie drie ijswegencentrales in de gemeente De Fryske Marren krijgen elk ieder jaar maximaal vijfhonderd euro subsidie.

De drie zijn nog niet samengevoegd. Tot nu toe ontving IJWC Sloten jaarlijks een bedrag van € 192,50, IJWC Gaasterland en Omstreken € 500,- en IJWC Skarsterlân vraagt niets aan en krijgt geen middelen uitgekeerd. De bijdrage wordt gedekt uit het sportbudget.

De drie centrales in De Fryske Marren voeren bij langdurige vorst de nodige handelingen uit. De ijswegencentrales zorgen onder andere voor de mogelijkheid om te schaatsen op natuurijs door controle van de ijsvloer, het vegen/uitzetten van banen met veegmachines, de stalling en het onderhoud van de veegmachines en het lidmaatschap van De Friesche IJsbond.

De drie zijn samen met nog 19 andere ijswegencentrales in Friesland verenigd in de sinds 1886 bestaande Friesche IJsbond. Deze bond behartigt de belangen van het schaatsen op natuurijs in Fryslân en werkt samen met Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en anderen om de aangroei van natuurijs in een (aankomende) periode van vorst zoveel als mogelijk te bevorderen.