Gesprekken over bijstand blijven in Joure

BALK - Uitkeringsgerechtigden kunnen voor de dienstverlening Werk en Inkomen alleen in Joure terecht. Vanuit de servicepunten in Balk en Lemmer blijft een beperkte service (Burgerzaken) beschikbaar.

Gemeenteraadslid Rinze Visser van de NCPN stelde vragen aan wethouder Janny Schouwerwou: ‘Om blijvend recht op bijstand te kunnen beoordelen vinden er heronderzoeken en gesprekken plaats in Joure. Dat brengt voor de opgeroepenen reiskosten met zich mee. Dat zijn voor hen die niet in Joure wonen extra kosten. Als deze en ook andere noodzakelijk geachte gesprekken ook in de servicepunten van Balk en Lemmer zouden kunnen plaatsvinden, dan zou dat veel bijstandsgerechtigden reiskosten kunnen schelen.’

Met de fusie van de drie gemeenten is door de Raad besloten om de dienstverlening vanuit het gemeentehuis in Joure te laten plaatsvinden. Dit betekent dat de dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen vanuit Joure plaatsvindt. ‘Een bijstandsgerechtigde hoeft slechts één keer per jaar op het gemeentehuis in Joure verschijnen voor het heronderzoek. Wij zijn van mening dat dit niet dermate onredelijk is dat dit niet van een uitkeringsgerechtigde verwacht kan worden’, meldt de gemeente.