Ynze de Boer terug bij Statenfractie CU

BALK - Ynze de Boer uit Balk is beëdigd als commissielid voor de fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten. Hij volgt hiermee Andries Bouwman op, die wethouder in Tytsjerksteradiel is geworden.

De Boer was eerder Statenlid van 2007 tot en met 2017. In december nam hij op eigen verzoek tussentijds afscheid van Provinciale Staten.

Een commissielid of eerste opvolger is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel deelnemen aan het debat in de Statencommissie. Als er een tussentijdse vacature in de Statenfractie is, komt daarvoor de persoon in aanmerking die het hoogst staat op de provinciale kandidatenlijst van de betreffende partij.