Onderzoeksresultaten welzijnsbehoefte Koudum

Koudum - Studenten van de NHL in Leeuwarden deden de afgelopen tijd onderzoek naar de welzijnsbehoefte van Koudum. Op woensdag 20 juni toonden zij de resultaten van dit onderzoek in De Finke in Koudum. Aanleiding voor het onderzoek is de verdere ontwikkeling van het welzijnsgebouw 'De Kas' in Koudum. De Kas wordt gebouwd als onderdeel van het nieuwe woonzorgcentrum De Finke. Het is het 'mienskipsgebouw' voor de cliënten van ouderzorgorganisatie Patyna en Talant en alle bewoners uit Koudum en omstreken. De opdracht is een onderdeel van de minor Happy Healthy Ageing. Ter ondersteuning van het onderzoek werd er om de drie à vier weken een zogenoemde denktankbijeenkomst georganiseerd.