Nieuwe site om langer thuis te blijven wonen

BALK - Op de nieuwe website 'Thuis best! Zorg ervoor!’ van gemeente De Fryske Marren kunnen inwoners handige tips vinden over langer thuis blijven. Het doel is zo gezond en veilig mogelijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

De website is een hulpmiddel voor iedereen die graag in de eigen woning wil blijven wonen, ook als dat niet altijd meer zo gemakkelijk gaat. Op de site staan tips over woningaanpassingen, voeding, beweging en sociale contacten. Heel veel van die tips zijn goed zelf uit te voeren. Lukt iets even niet, dan wordt doorverwezen naar instanties of kan de gemeente op weg helpen. Wethouder Jos Boerland: “Ik geloof dat veel inwoners graag zo lang mogelijk in hun eigen woning willen blijven wonen en hierbij ook het heft in eigen handen willen nemen . Met deze website helpen we ze daarbij op weg. En als het dan toch niet helemaal lukt, helpt ons sociaal wijkteam hen graag verder.”

Onderzoek

Bijna negen op de tien inwoners wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek onder 55 tot 75 jarigen in de Fryske Marren. ‘We vroegen een kleine 6.000 inwoners in deze leeftijdscategorie daarnaar in een enquête. We hebben geconstateerd dat veel van onze inwoners nog onvoldoende op de hoogte zijn van de veranderingen in de zorg. Ook hebben zij behoefte aan goede informatie over wat je zelf kunt doen om langer thuis te blijven wonen. De gemeente zet daarom in op voorlichting en bewustwording.’

De website en andere voorlichtingsactiviteiten zijn een samenwerking tussen gemeente De Fryske Marren en Fryske Marren Vitaal. Fryske Marren Vitaal is een vereniging van ouderen, voor ouderen, door ouderen in De Fryske Marren en komt op voor hun belangen en geeft advies. De afgelopen periode zijn op diverse manieren ouderen, hun kinderen en andere mantelzorgers geïnformeerd over de mogelijkheden. De website is te vinden op www.thuisbestdfm.nl.