Inloopavonden Friese IJsselmeerkust

STAVOREN - Hoe kunnen we de Friese IJsselmeerkust nog sterker en aantrekkelijker maken? Overheidspartijen, belangenorganisaties en ondernemers hebben hun ideeën gebundeld en uitgewerkt.

Op 12 en 21 juni worden er twee inloopavonden georganiseerd om de plannen te presenteren. Woont of werkt u rond de IJsselmeerkust, en wilt u weten wat dit gaat betekenen voor uw omgeving? Dan kunt u terecht op dinsdag 12 juni in Kultuerhús Klameare, Merk 1 in Workum en op donderdag 21 juni in Multifunctioneel Centrum It Klif, Hegewei 16 in Oudemirdum van 19.00 tot 22.00 uur (er is vrije inloop). .

Waarom werken aan de kust?

Het waterpeil in het IJsselmeer verandert. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de Friese kust. Denk bijvoorbeeld aan natuurgebieden en stranden, die hierdoor kleiner kunnen worden. Onder de naam Koppelkansen werken het Rijk, provincie Fryslân, gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân samen. Het doel is om de Friese IJsselmeerkust sterker en aantrekkelijker te maken. Alle ideeën voor de Friese kust zijn verdeeld in verschillende pakketten, welke een combinatie zijn van de thema’s natuur, stranden en vaargeulen, cultuurhistorie en recreatie en toerisme. In het najaar van 2018 besluit de stuurgroep Súdwesthoeke welke pakketten er uiteindelijk gekozen worden.

Op de inloopavonden zijn medewerkers van de organiserende partijen aanwezig, om toe te lichten welke maatregelen zij op het oog hebben voor de Friese kust. Deze maatregelen moeten binnen vier jaar zijn uitgevoerd. De onderstaande partijen zijn benieuwd naar uw reactie.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie

De organiserende partijen van het project Koppelkansen zijn: Provinsje Fryslân, gemeente De Fryske Marren, gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en it Fryske Gea.