Kwartiersmakers onderzoeken sociale verbondenheid

SONDEL - Sinds kort zijn in gemeente De Fryske Marren 3 kwartiermakers actief. Mieke van Heeringen, Bertus de Nekker en Hammie Bosma onderzoeken hoe de sociale verbondenheid in de dorpen en buurten er uitziet en hoe deze versterkt kan worden.

Dat doen zij niet allen vóór, maar vooral mét betrokkenen. Ze gaan de dorpen en buurten in om in gesprek te raken met inwoners. Ze willen graag horen wat er lokaal aan initiatieven aanwezig is, of dit voldoet aan de verwachtingen en wat er nog nodig om het woon- en leefomgeving te verbeteren. Dat kan per buurt of dorp enorm verschillen. Ook bij het opstarten van nieuwe initiatieven bieden zij waar nodig ondersteuning.

Bijeenkomst in dorpshuis Sondel

Onderdeel van de eerste verkenning en kennismaking zijn twee inwonersavonden, op woensdag 13 juni in het dorpshuis in Ouwsterhaule en op donderdag 14 juni in het dorpshuis in Sondel. Tijdens de bijeenkomsten, bedoeld voor iedereen die in De Fryske Marren woont, is er volop gelegenheid voor inwoners om vragen te stellen, wensen kenbaar te maken en ideeën aan te dragen. Wie meer wil weten over de sociale verbondheid in De Fryske Marren, de bijeenkomsten of kennismaken met de kwartiermakers, kan contact opnemen met Mieke van Heeringen, telefoon 06 10181247 of e-mail miekevanheeringen@wyst.frl.