Clientenraad Werk en Inkomen zoekt leden

KOUDUM - De clientenraad WWB in SWF (Werk en inkomen) is een raad van gemotiveerde mensen die opkomt voor mensen met een uitkering.

De meeste van hen hebben zelf een uitkering of een uitkering gehad en ze proberen zo goed mogelijk de belangen van de mensen die een uitkering hebben te behartigen. Zij stellen dat er in de gemeenteraad naar hen wordt geluisterd. Maar ze willen ook meer mensen in de clientenraad die zelf ook een uitkering hebben.

Het werk voor de cliëntenraad is vrijwillig, met een onkostenvergoeding. Wie belangstelling heeft kan mailen of een praatje komen maken via 06 309 29 662 of clientenraadwwbsudwest.fryslan@!gmail.com