Weromsjen yn Gaasterlân (384)

Kleermaker Tjitte de Haan (1874-1935) vestigde zich in 1895 in Balk. In 1899 koopt hij het pand van wagenmaker Drijfhout aan de Harichsterzijde (nu van Swinderenstraat 2, Steegenga mode). Zijn voorganger bediende de houten wipbrug bij het raadhuis recht tegenover de winkel van de Haan. Hij solliciteerde dan ook naar deze functie en werd in april 1899 aangesteld als brugwachter. In oktober 1899 schrijft Tjitte de Haan weer een brief naar de gemeente Gaasterland waarin hij aangeeft dat hij vanwege zijn "lichamelijke gesteldheid" de brug niet meer kan bedienen. Hij wil totdat er een opvolger is wel iemand inhuren voor het "wippen" van de brug. De 5 cent die de schipper moet betalen voor het bedienen van de brug mag deze vervanger dan in eigen zak steken. Ben er nog niet achter wie zijn opvolger is geweest.

In augustus 1895 trouwde Tjitte de Haan met de uit Hindelopen afkomstige Grietje Blom (1873-1950). Ze kregen 4 dochters, Aaltje (*1896), Murkje (*1898), Jacoba (*1903) en Trijntje (*1908). Murkje trouwde met Gijsbert Koelstra (*1899) en Trijntje met zijn broer Jan Koelstra (*1907). In 1922 wordt de zaak in Balk verkocht aan Jan Wagenmakers. Het gezin de Haan vertrekt naar Apeldoorn. Aan de Zwolscheweg 70 (in 2018 is dit Koninginnelaan 70) beginnen ze het kledingmagazijn “Het Nieuwste”. Als gevolg van een ongeval overlijdt Tjitte de Haan in januari 1935. Zijn weduwe is genoodzaakt de zaak op te heffen.

Bij de foto: de houten wipbrug bij het raadhuis die tot 1916 dienst deed. Onder het contragewicht van de brug de winkel van de Haan met het donkere reclamebord op de gevel

Foto en tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327