Bijeenkomst over toekomst welzijnswerk

BALK - Op donderdag 7 juni is er in de Treemter in Balk een bijeenkomst waarbij burgers wordt gevraagd om mee te denken over de toekomst van het welzijnswerk in de gemeente. Gemeente De Fryske Marren gaat volgend jaar het welzijnswerk aanbesteden. Om tot een goede aanbesteding te komen is de gemeente benieuwd naar de mening, ideeën en suggesties van de bevolking. Daarvoor worden 3 bijeenkomsten georganiseerd in Balk, Joure en Lemmer.

Naast Balk is er op maandag 11 juni in Het Baken in Lemmer een bijeenkomst en op dinsdag 19 juni in Zalencentrum ‘t Haske in Joure. Vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. Wethouder Janny Schouwerwou zal bij de bijeenkomsten aanwezig zijn en deze openen. De gemeente wil van gedachten wisselen over zaken die burgers belangrijk vinden en kwijt willen over welzijnswerk. Ze wil onder andere weten wat inwoners verwachten van het welzijnswerk en waaraan het bijdraagt. Ook wil ze weten wat de rol en de bijdrage is van inwoners, (vrijwilligers)organisaties, verenigingen en andere professionele organisaties in het welzijnswerk. En ze wil weten hoe mensen hun eigen betrokkenheid zien.

Uw reactie, suggesties, vragen en opmerkingen leggen we vast in een verslag op hoofdlijnen. We gebruiken dit om de opdracht voor het welzijnswerk verder op papier te zetten. Het verslag wordt u na afloop van de bijeenkomst ter informatie toegezonden. We voegen het verslag ook toe aan de opdrachtaanvraag voor het welzijnswerk.

Contactpersoon

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met Mark Waaijenberg,via telefoonnummer 14 05 14.