Indrukwekkende première Johanna van Patmos

BALK - Op zaterdagavond 26 mei werd in De Paedwizer te Balk de première opgevoerd van het theaterconcert Jochanan van Patmos. Initiatiefnemer was het christelijk regionaal mannenkoor Cantate cum Gaudio uit Joure o.l.v. Marco Rijpma.

De ruim 170 bezoekers waren getuige van een zeer boeiend en afwisselend theater- en koor- programma, waarin ras-verteller/acteur Kees Posthumus de spilfunctie vertolkte. Hij bracht de visioenen en dromen van Johannes, uit het laatste Bijbelboek, op indrukwekkende wijze tot leven.

Toneelgroep Tsjoch vulde de voordracht aan door even subtiele als luchtige acts, daarmee de link leggend naar vandaag-de-dag. Het koor Cantate Cum Gaudio vulde het geheel op stijlvolle wijze aan met sterke teksten op bekende melodieën, geheel gebaseerd op datgene wat gesproken en geacteerd werd. Ook waren er een drietal solo’s te horen, door tenor Klaas Jan de Jong en bas-bariton Sipke Walsma.

Anne Kroeze begeleidde hen virtuoos op orgel en piano en een trompettistenkwartet zorgde voor de omlijsting en solobijdragen. De regie was in handen van Afke Hepkema. Licht en geluid werd verzorgd door Oscom Joure.

Theaterconcert Jochanan van Patmos wordt in oktober en november nog drie keer opgevoerd in Joure (13/10), Leeuwarden (3/11) en Burgum (10/11).

Foto Catharina van Staveren.