Weromsjen yn Gaasterlân (373)

Op Weromsjen 371 kreeg ik een uitbreide reactie van Gosse Haga. Het witte huis was inderdaad Jan Schotanuswei 65 en 67, zijn geboortehuis.

Hoogstwaarschijnlijk is de dubbele woning gebouwd tussen 1812 en 1832. In 1849 heeft het nummer 22a. Ze staan op de eerste kadastrale kaart van 1832 aan de rand van het bos dat aan de noordzijde lag. Lange tijd bewoond door de gezinnen Pieter Haringsma zijn zoon Meindert Pietersma in de ene en Jan Johannes Haringsma in de andere woning. En zoals de vorige keer al beschreven de familie Mintje de Jong en zijn zoon postbode Jan de Jong. Daarna volgden de gezinnen elkaar in korte tijd op: Hans Roskam en Sjouke van der Wal, daarnaast Broer Bakker, Pieter van der Meer, Freerk Smink, Titte Smink en Johannes Haga getrouwd met Sjouke Miedema. Links op de achtergrond de woningen Jan Schotanuswei 65 en 67 in circa 1955?. Op de voorgrond de Mirnster sloot, nu de Sefonstervaart. Op het terrein links voor de woningen ligt nu het Sybrandy's Speelpark. Waarin de foto gepubliceerd is geweest staat er niet bij. Ook de maker van de foto niet en de datum waarop hij gemaakt is ontbreekt.

Foto: Hanneke de Jong en tekst: Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327