Cursus AVG voor verenigingen in SWF

KOUDUM - Voor verenigingen in Súdwest-Fryslân is in juni en juli een tweedaagse cursus georganiseerd over hoe zij moeten omgaan met de nieuwe privacywet. De cursus is een initiatief van de buurtsportcoaches in de gemeente.

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom ze dit doen en voor hoe lang. Ook de verenigingen in Súdwest-Fryslân moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

De cursus is op twee avonden, op 20 juni en 4 juli, van half acht tot half tien, in De Klink in Koudum. Tijdens de eerste avond wordt vooral ingegaan op de noodzaak en theorie achter de wetgeving. Op de tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet over de acties die moeten worden ondernomen.

“Na de twee avonden zijn de verenigingen ‘AVG-proof’”, zegt verenigingsondersteuner René van Dam van de gemeente. “De deelnemers krijgen een verklaring waarmee ze laten zien welke acties de vereniging heeft gedaan om aan de privacywet te voldoen.”

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden voor de cursus: sport.sudwestfryslan.nl of neem contact op met verenigingsondersteuner René van Dam via r.vandam@sudwestfryslan.nl.