Beleefplekken in nieuw ontmoetingspark Koudum

KOUDU - M Voor het project ‘Oldeferd Ontmoetingspark’ ontvangt Dorpsbelangen Koudum € 15.000,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns.

Het bestaande park wordt omgetoverd tot een uitdagende buiten-ontmoetingsplek voor jong en oud. Een plek waar voor iedereen wat te doen is en mensen kunnen genieten van het buiten zijn in de natuur aan de rand van het dorp. Het project kost € 58.039,-. Het park is vrij toegankelijk en dus kunnen ook bezoekers van buiten Koudum plezier hebben van het park en haar faciliteiten. Er komen meerdere beleefplekken, waaronder ‘sport en spel’, ‘spelen en ontdekken’ en ‘wandelen en genieten’. Ontmoeting en met elkaar in gesprek komen staan centraal in het park, wat het gemeenschapsgevoel bevordert.

Iepen Mienskipsfûns

Het project is één van de 39 projecten in de regio Zuidwest Fryslân, die subsidie krijgen uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie. Deze projecten zorgen samen voor een investering van ruim 2,1 miljoen euro in de leefbaarheid in de regio.

Dit jaar kunnen inwoners van Fryslân op nog twee momenten subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. De huidige subsidieronde loopt tot en met 1 juni. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.