Positief saldo op rekening, Sociaal Domein is grote tegenvaller

JOURE - De Fryske Marren sluit 2017 financieel af met een voordelig saldo van € 1.341.000. Dit is een voordeel van € 271.000 ten opzichte van de begroting. Het verschil is klein op een omzet van miljoenen.

Het Sociaal Domein zorgde voor de grootste tegenvaller van 4,7 miljoen euro. De gemeente nam in 2015 taken van het Rijk over. De tijd die dit kostte, zorgde niet voor de verwachte daling in de kosten. Daarnaast wijdt de gemeente het tekort aan de herindeling. Er was onvoldoende inzicht over de werkelijke zorgkosten en de uitgaven. De tijdelijke ophoging van het budget via de Kadernota 2017 (2018 € 800.000 en voor de jaren 2019 en 2020 € 400.000) is onvoldoende om de werkelijk uitgaven te dekken.